Vize

Naší vizí je zkombinovat a vnést klientovi do reálného života zkušenosti diagnostické a terapeutické praktické lékařky, tedy klasické západní medicíny  s výsledky a terapií alternativní medicíny.

Doplnit chybějící články obého, protože se ukazuje, že oba směry jsou jak v diagnostice, tak i v terapii účinné a prospěšné, ale při vzájemném propojení může dojít k rychlejší a snazší diagnostice i k dosažení rychlejších terapeutických výsledků.